PRAVIDLA YFJ 

YFJ je akce spojující jednotlivce do velkého týmu, kde všichni úzce spolupracují. Každý jednotlivec přispívá do atmosféry společenství, do plynulosti služby a samotného programu svým postojem a přístupem. Proto je velice důležité osobní nastavení každého účastníka.

Ze zkušeností víme, že proaktivní účastníci dokážou pozitivní iniciativou a zapojením uskutečnit mnohem více než je možné organizačně připravit. Iniciativní spiritualita, praktická pomoc, ochota, zájem o druhé a šíření dobré nálady – toto vnímáme jako ducha, který přímo vytváří očekávanou atmosféru a vyjadřuje naše představy o smyslu akce. Čím více takových účastníků, tím blíže kýženému cíli. A naopak, lidé kteří nepřijdou ztotožnění se směřováním YFJ, žijí si na akci paralelní život, ke službě jsou lhostejní a vyhýbaví, opouštějí společné aktivity, nepomáhají společnému záměru, komplikují život organizátorům i celému společenství a tím vzdalují sebe i ostatní od cíle YFJ. 

Naplno prožít Boží požehnání při letní evangelizaci YFJ nám pomůže i dodržování následujících pravidel:

Přítomnost účastníků na programu YFJ je povinná

 • Účastník YFJ se zúčastňuje společného programu na škole (ráno, večer, workshopy, skupinky, školení, večerky atd.) i mimo školu (Dny zdraví, ADRA aktivity, přednášky, sobotní program atd.).  
 • Výjimky se konzultují s vedoucími YFJ.
 • Opuštění skupiny v terénu nebo areálu ubytování YFJ je možné pouze se souhlasem určených vedoucích.

Trávení času na YFJ

 • Prioritou YFJ je evangelizace, budování společenství a osobní spirituality. Proto účastník YFJ netráví čas sledováním filmů, hraním her (PC, mobil atd.). Během programu (pokud to není jeho součástí), nepoužívá telefon.

Vztahy – “až po YFJ” 

 • Program YFJ je zaměřený na službu, evangelizaci a duchovní růst. Účastník na ně využívá všechny fyzické, duševní, duchovní síly a soustředění. Proto neposouvá kamarádské vztahy na partnerskou úroveň a již existující partnerské vztahy projevuje pouze v rámci kamarádských hranic (nerandí, nelíbá, nesahá atd.) 
 • Tento odstavec se netýká manželských párů.

Oblečení vhodné pro účastníka YFJ

 • Účastník se obléká přiměřeně částem programu (např. Dny zdraví, ADRA aktivity – uniforma; bohoslužby – společenské oblečení; atd.)
 • Účastníci nenosí oblečení, které pohoršuje (vulgární a nenávistné nápisy, obrázky, loga, atd.), nebo je vyzývavé (velmi obtáhlé, krátké, průsvitné, odhalující např. minisukně, šortky, legíny, crop topy, atd.), platí pro ženy i muže.

Chování a vystupování

 • Účastník se chová slušně a laskavě. Neprojevuje se bezohledně, hrubě, neslušně, vulgárně atd.

Zakázané látky a neakceptovatelné chování

 • Užívání, přítomnost a distribuce drog, cigaret, alkoholu atd. není tolerováno. Důsledkem je okamžité vyloučení z YFJ. Stejný důsledek bude mít protizákonné jednání jako jsou krádeže, násilí atd.

Obecná pravidla

 • Účastník nechodí na pokoje opačného pohlaví.
 • Účastník dbá o své fyzické síly i tím, že pečuje o své fyzické zdraví:
  • dodržuje spánkový režim,
  • přiměřeně odpočívá ve volném čase,
  • využívá stravy na YFJ a nenahrazuje ji jinou alternativou,
  • dbá o svou hygienu,
 • udržuje pořádek ve svých věcech, svém pokoji i ve všech prostorách ubytovacího zařízení.

Účastník respektuje, že akce reprezentuje hodnoty a životní styl CASD.

Doporučení programu YFJ

Osobní ztišení s Bohem

 • Čas strávený s Bohem uschopňuje a zmocňuje člověka pro autentické křesťanství a užitečnou službu. Je to přednost se kterou se spojuje požehnání.

Sobota

 • Sobota je čas, který s sebou přináší zvláštní požehnání, proto si jej je potřeba chránit. K radostnému prožívání soboty přispívá aktivní účast na bohoslužbách a služba druhým. Sobota není čas pro rozvíjení aktivit nesouvisejících se svatostí sobotního dne či osobní službou.

Pro hlubší pochopení pravidel můžete kontaktovat Elišku Štípkovou – eliska.stipkova@maranatha.cz.