Organizace

Maranatha z.s.
Jemnická 887/4
140 00 Praha 4
tel.: 224 210 571
www.maranatha.cz

Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 43415502
fax: +421 2 43415503
www.casd.sk

Církev adventistů sedmého dne
Londýnska 30
120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 604 282 351
www.casd.cz

Kontaktní osoby

František Kolesár, B.Th.
tel: +421 905 895 156
e-mail: fkolesar@casd.sk

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
tel.: (+420) 606 645 544
tel.: (+421) 948 526 722
e-mail: juraj.turoci@maranatha.cz

Eliška Štípková
tel.: +420 605 110 726
e-mail: eliskastipkova12@gmail.com

Jan Libotovský
tel.: +420 731 119 257
e-mail: libotovskyjan@seznam.cz