Kontakty_

Maranatha z.s.
Jemnická 887/4
140 00 Praha 4
tel.: 224 210 571
fax: 224 210 559
www.maranatha.cz

Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 43415502
fax: +421 2 43415503
www.casd.sk

Církev adventistů sedmého dne
Londýnska 30
120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 604 282 351
www.casd.cz

FACEBOOK

Kontaktné osoby:
František Kolesár, B.Th.
tel: +421 905 895 156
e-mail: fkolesar@casd.sk

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
mobil pre ČR: (+420) 606 645 544
mobil pre SR: (+421) 948 526 722
e-mail: juraj.turoci@maranatha.cz

Timo Gurka
tel.: +421 948 759 281
e-mail: timo.gurka@gmail.com

Tamar Hajdušková
tel.: +420 725 004 521
tel: +421 905 910 296
e-mail: Tamara.Hajduskova@maranatha.cz