Termín YFJ 2019
Rok 2019 bude znovu výnimočný rok. Môžete sa tešiť na slovenské ...
Viac
Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac
Dotkni sa neba Bratislava
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Dotkni sa neba 2013 Banska Bystrica
Ostrava 2015
Usti 2012
Otazniky zivota
Zaobzorem
Magazin Za Obzorem 2
Facebook

Youth for Jesus

YOUTH FOR JESUS (Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky.

Je neoddeliteľnou súčasťou niekoľko mesačného evanjelizačného programu DOTKNI SA NEBA, ktorý je organizovaný jednotlivými zbormi. Do tohoto programu sú zapojení členovia zborov, kazatelia, biblickí pracovníci, dobrovoľníci, cirkevné organizácie (ADRA, Život a zdravie, Klub Pathfinder, SKK, INRI ROAD) podporné organizácie (ASI, Maranatha) a vedenie cirkvi CASD. 

DOTKNI SA NEBA sa pripravuje niekoľko mesiacov a mal by trvať až do druhého príchodu Ježiša Krista.

Pre časovú a personálnu náročnosť programu DOTKNI SA NEBA si jednotlivé zbory pozývajú mladých ľudí z iniciatívy YFJ na pomoc, ktorí prídu počas letných prázdnin na dané miesta a pomáhajú s realizáciou a rozšírením DOTKNI SA NEBA medzi ľudí v ich okolí, kde žijú.

Mladí ľudia spolu s organizačným tímov a ostatnými členmi z cirkvi (zborov) realizujú rôzne aktivity (mnohé z nich sa konajú prevažne v lete):

Dôležitou súčasťou programu je tiež duchovný rozvoj zapojených ľudí, štúdium Biblie, modlitebné skupinky, služba dobrovoľníkov, tréning, prednášky a semináre.

Hlavné ciele programu DOTKNI SA NEBA a YOUTH FOR JESUS

Program sa člení na 3 základné etapy:

  1. Prípravná  – celková príprava zboru, motivácia členov, modlitebné skupinky
  2. Youth for Jesus (YFJ) - Príchod mladých ľudí – Dni zdravia, tréning mladých, práca v teréne, prednášky, pomoc
  3. Následná práca  - pokračovanie v začatej evanjelizácii, biblické skupinky, začlenenie nových členov do zborového spoločenstva

Harmonogram:

Videa nájdete na YOUTUBE