Termín YFJ 2019
Rok 2019 bude znovu výnimočný rok. Môžete sa tešiť na slovenské ...
Viac
Výrok na zamyslenie
„Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas."„Nechoď von, do seba sa ...
Viac
Dotkni sa neba Bratislava
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Dotkni sa neba 2013 Banska Bystrica
Ostrava 2015
Usti 2012
Otazniky zivota
Zaobzorem
Magazin Za Obzorem 2
Facebook

Program Dotkni sa neba

O čo ide?

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa tento program volá Dotkni sa neba

Kto je za tým?

Program „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje občianske združenie Maranatha a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho.

Maranatha z.s. oslovilo mladých ľudí z ďalších občianskych združení (Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje s deťmi a mládežou, Život a zdravie, ADRA - organizácia pre pomoc a rozvoj) a pozvalo ich k dobrovoľníckej službe pre ľudí v meste. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky pozvánky, iní vám prinesú knihu z bezplatnej knižnice, ďalší pripravia pre vás prednášky a zaujímavé aktivity.

Program Dotkni sa neba sa realizuje v týchto mestách:

V Českej republike sa tento program do roku 2012 realizoval pod názvom Žít naplno: